ΚΑΡΙΕΡΑ (10/2017)

 Προσωπικό Ασφάλειας

 Αυτή την περίοδο προσλαμβάνουμε για

μερική και πλήρους απασχόληση για την

<< ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ 24/7 >>

 Προσόντα

Άδεια εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν. 2518/97 σε ισχύ

Απολυτήριο Λυκείου (απαραίτητο)

Γνώση Αγγλικών (δεν απαιτείται πτυχίο)

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους 

 

 Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της ομάδας μας,

τότε στείλε τo βιογραφικό σας:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.